Opis działań:

Przedmiotem projektu jest: 

- PRZEPROWADZENIE AUDYTU WZORNICZEGO obejmującego całościową analizę działalności Beneficjenta pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych z uwzględnieniem ekoprojektowania (częścią audytu była analiza wzornicza przedsiębiorstwa w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, oraz zdefiniowania kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, stosowania zasad ekoprojektowania), analizę potrzeb Beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Beneficjenta. 

- OPRACOWANIE STRATEGII WZORNICZEJ zawierającej rekomendacje w zakresie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. 

Wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej obejmujących: 

- WPROWADZENIE DO OFERTY NOWYCH PRODUKTÓW I USŁUG - rozkładanych stołów wielofunkcyjnych z możliwością konfiguracji. 

- BUDOWANIE MARKI, OFERTY RYNKOWEJ I STRATEGII KONKUROWANIA. 

Grupy docelowe: 

Odbiorcami rezultatu projektu będą: 

- Klienci indywidualni (B2C) z segmentu średniej klasy zamożności, którzy aspirują do produktów o wysokiej jakości i nieco wyższej cenie, zbliżonej do segmentu premium. 

- Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich, kulach), osoby niedowidzące, osoby starsze, dzieci, osoby niskorosłe, osoby bardzo wysokie, osoby głuche i słabosłyszące, osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem zewnętrznym, osoby sprawujące opiekę nad osobami zależnymi, cudzoziemcy, dla których język polski nie jest ojczystym językiem (dostępność zmiany języka na angielski). 

Cel projektu: 

Wdrożenie na rynek kolekcji pięciu modeli wielofunkcyjnych stołów rozkładanych z możliwością konfiguracji poprzez wykorzystanie procesów wzorniczych, zwiększenie atrakcyjności produktów oferowanych przez BHM Sp. z o. o. oraz zwiększenie konkurencyjności i poprawienia pozycji rynkowej BHM Sp. z o.o. 

Planowane efekty: 

- Wprowadzenie do produkcji nowej linii produktowej – rozkładanych stołów wielofunkcyjnych z możliwością konfiguracji. 

- Poprawa komunikacji z otoczeniem rynkowym. 

- Usprawnienie procesu zarządzania wzornictwem w firmie. 

- Wzrost wykorzystania wzornictwa w praktyce przemysłowej. 

- Zmniejszenie sezonowości prowadzonej działalności gospodarczej. 

- Pozyskanie nowej grupy klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. 

- Pozyskanie nowych rynków zbytu. 

- Wzrost przychodów / zysków przedsiębiorstwa, które będą przeznaczane na kolejne działania inwestycyjne związane ze wzornictwem. 

Wartość projektu: 

3 295 088,00 PLN. 

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 

1 734 090,00 PLN. 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

PDF

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgoda