Polityka prywatności i cookies strony

 1. Administratorem Państwa danych gromadzonych za pomocą strony internetowej bhm-ui.com jest BHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Srebrzyszczu ul. Dorohuska 32, 22-100 Srebrzyszcze wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410274, NIP: 5632421891, REGON: 0613806600, dalej jako „BHM Sp. z o.o.".

 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez BHM Sp. z o.o. odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO” oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby BHM Sp. z o.o. - ul. Dorohuska 32, 22-100 Srebrzyszcze lub na wskazany poniżej adres e-mail:

rodo@bhm-ui.com

 

 1. BHM Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

  1. prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów oraz oferowanych usług (podstawą przetwarzania w niniejszym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO - uzasadniony interes BHM Sp. z o.o. polegający na budowaniu relacji marketingowych z obecnymi lub potencjalnymi klientami w celu świadczenia usług lub sprzedaży konkretnych produktów);

  2. realizacji umów zawieranych przez BHM Sp. z o.o. z kontrahentami (podstawową przetwarzania w niniejszym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

  3. udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Państwa pytania za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.bhm-ui.com (podstawą przetwarzania w niniejszym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO – dobrowolnie udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych);

  4. prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z BHM Sp. z o.o.(podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO – dobrowolnie udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych);

  5. zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego serwisu internetowego, w celach analitycznych i statystycznych (podstawą przetwarzania w niniejszym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – uzasadniony interes BHM Sp. z o.o. polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej).

 1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Zgoda może zostać przez Panią/Pana wycofana poprzez wysłanie w dowolnej formie oświadczenia na wskazany w pkt 3 niniejszej Polityki Prywatności adres e-mail lub adres korespondencyjny.

 

 1. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

  1. pracownicy/współpracownicy upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie BHM Sp. z o.o.;

  2. podmioty, którym BHM Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

   • dostawcy usług teleinformatycznych oraz narzędzi IT;

   • podmioty świadczące usługi pocztowo-kurierskie;

   • dostawcy usług prawnych, w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą przez BHM Sp. z o.o.;

   • inne podmioty lub organy w celu realizacji obowiązków nałożonych na BHM Sp. z o.o. na mocy przepisów obowiązującego prawa.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez BHM Sp. z o.o. przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;

  2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

  3. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

  4. prawo do żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego Administratora;

  5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody;

  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Państwa dane będą przechowywane przez okres:

  1. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody lub do czasu realizacji zamierzonego celu;

  2. w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby działań marketingowych – nie dłużej niż do czasu realizacji zamierzonego celu lub wycofania udzielonej zgody.

  3. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji – do czasu zakończenia prowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy lub do czasu wycofania zgody.

  4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji umowy zawartej z kontrahentami – do czasu upływu terminów przedawnienia związanego z realizacją zawartej umowy;


 

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywanie do państw znajdujących się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. BHM Sp. z o.o. zapewnia jednak, iż stosuje odpowiednie, prawnie wymagane instrumenty mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa transferu danych osobowych.

 

 1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani wykorzystywane w procesie profilowania.


 

 1. BHM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa www.bhm-ui.com (dalej jako: „strona internetowa”) wykorzystuje pliki „cookies“. Pliki „cookies“ są to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu końcowym Użytkowanika strony internetowej, które gromadzą informacje ułatwiające korzystanie z danego portalu.

 

 1. BHM Sp. z o.o. zbiera pliki „cookies“ w celu:

  1. dostosowania sprzedaży poszczególnych produktów do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników strony internetowej;

  2. prowadzenia statystyk pozwalających na ulepszenie oraz dokonanie analizy popularności strony internetowej.

 

 1. Pliki „cookies“ są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Użytkownika strony internetowej i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej ich obsługę. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies“ dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej :

  1. Google Chrome - chrome://settings/cookies

  2. Opera - opera://settings/cookies

  3. Mozilla Firefox - about:preferences#privacy

  4. Microsoft Edge – edge://settings/content/cookies

  5. Safari - aby zmienić ustawienia plików „cookies” należy kliknąć w ustawieniach przeglądarki opcje Preferencje → Prywatność, a następnie wybrać odpowiednią dla Użytkownika opcję

 

 1. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”

  1. „Trwałe” – pozostają w pamięci przeglądarki aż do ręcznego usunięcia lub przez określony okres czasu. Służą do personalizacji strony pod kątem preferencji danego Użytkownika oraz do przechowywania informacji na temat zachowania anonimowego Użytkownika na stronie internetowej;

  2. „Sesyjne” – pozostają w pamięci przeglądarki do czasu jej zamknięcia. Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej;

  3. „Niezbędne” – umożliwiają prawidłowe korzystanie ze strony internetowej oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług. Są konieczne dla funkcjonowania portalu.

  4. „Analityczne”/ „Wydajnościowe”- dostarczają informacji na temat ruchu anonimowego Użytkownika na stronie;

  5. „Reklamowe” – umożliwiają dostosowanie do potrzeb i preferencji Użytkowania treści o charakterze reklamowym;

  6. „Zewnętrzne” - pochodzą od zewnętrznych witryn internetowych. Aby prawidłowo z nich korzystać trzeba zaakceptować zewnętrzne warunki konkretnej strony internetowej/portalu internetowego.

 

 1. BHM Sp. z o.o. ostrzega, iż wyłącznie w przeglądarce plików „cookies“ może wpłynąc negatywnie na poprawnosć działania strony internetowej, tym samym na funkcjonalność świadczonych usług.

 

 1. Strona internetowa nie wykorzystuje danych zebranych za pomocą plików „cookies“ do identyfikacji Użytkowika.

 

 1. Więcej informacji na temat plików „cookies”, w tym o sposobie ich usuwania można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/.

PDF

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgoda